پادکست های جنایی فارسی

راهنمای دم دستی برای گوش دادن به پادکست‌های جنایی فارسی

در این یادداشت می‌خواهم درباره پادکست‌های فارسی جنایی حرف بزنم. آنهایی که مستقیم به جنایت مربوط‌اند. حتم دارم که این فهرست کامل نیست و شاید با سلیقه شما به عنوان شنونده حرفه‌ای پادکست هم جور نباشد، اما مطمئنم که در هر کدام از این پادکست‌ها…